Budimex zmodernizuje odcinek Tychy ‎‎- Most Wisła ‎

Budimex zmodernizuje odcinek Tychy ‎‎- Most Wisła ‎

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na przebudowę magistrali kolejowej E65 ‎na odcinku Tychy – Most Wisła. Zadanie o wartości ponad 960 mln zł zostanie zrealizowane przez firmę Budimex.

Na odcinku objętym przebudową zmodernizowane zostaną perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Planowana jest również wymiana ok. 56 km sieci trakcyjnej, 48 km torów oraz 18 rozjazdów. Ponadto przebudowanych zostanie 17 obiektów inżynieryjnych oraz 7 przejazdów kolejowo-drogowych.

W efekcie prac na odcinku pojawi się ‎możliwość podniesienia dotychczasowej prędkości kursowania zarówno ‎dla pociągów pasażerskich do 160 km/h, jak i towarowych do 120 km/h, a także zwiększy się bezpieczeństwo oraz dostępność kolei dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Modernizacja odcinka Tychy – Goczałkowice (Most Wisła) na linii kolejowej nr 139 i na magistrali E65 realizowana jest w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła”. Zakres planowanej inwestycji obejmuje realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych ‎sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest do końca 2027 r.