Bramownice PWP z nagrodą Nowkuńskiego

Bramownice PWP z nagrodą Nowkuńskiego

Nowatorska technologia transportu bliskiego i wzdłużnego rozładunku bloków rozjazdowych i przęseł torowych otrzymała główną nagrodę w prestiżowym konkursie im. inż. Józefa Nowkuńskiego w kategorii „Infrastruktura i systemy transportowe” w trakcie TRAKO 2021.

Statuetka z podobizną słynnego budowniczego linii kolejowych, m.in. magistrali węglowej Śląsk-Gdynia trafiła do Grupy KZN Bieżanów, za stworzenie innowacyjnego systemu opartego o bramownice PWP i wagony SWITCHER FLAT, który czyni transport i rozładunek bloków rozjazdowych całkowicie uniwersalną, elastyczną i możliwą do zastosowania w każdych warunkach, technologią budowlaną. Komisja konkursowa doceniła system KZNu za: możliwość samodzielnego rozładunku i załadunku systemu, bez potrzeby angażowania dodatkowego sprzętu; dwudrogowy układ jezdny – brak konieczności układania torów tymczasowych, możliwość swobodnej jazdy poza torem; brak konieczności dodatkowych manewrów składu wagonów z blokami rozjazdów przy rozładunku na liniach jednotorowych; zajmowanie faktycznie tylko jednego toru podczas prac rozładunkowych i transportowych; możliwość pracy na stacjach ze znacząco zdemontowaną starą infrastrukturą torową lub ze skomplikowaną zabudową urządzeń srk; elastyczność wagonów SWITCHER FLAT umożliwiających transportowanie zarówno modułu bramownic PWP czy wózków dwudrogowych, jak i długich przęseł torowych czy zwrotnic rozjazdów.

– Zdobyta statuetka bardzo mnie cieszy i utwierdza w słuszności podjętych kierunków działań. Bycie docenionym w dzisiejszej twardej rzeczywistości biznesowej będzie nas motywować jeszcze bardziej do: rozwijania własnej technologii SWICTHER; angażowania w rozwój sprawdzonych projektów bliższego i dalszego otoczenia biznesowego; przełamywania stereotypów i przekonywania, że  najwyższa jakość początkowa rozjazdów to taka, w której rozjazd jest dostarczany na plac budowy w blokach – komentował zwycięstwo w konkursie Grzegorz Leszczyński, wiceprezes Grupy KZN Bieżanów. – Za ogromną wytrwałość w realizacji naszego pomysłu, dziękuję wszystkim zaangażowanym weń pracownikom spółek KZN Bieżanów i KZN Rail, a także kolegom z firmy Geismar którzy musieli radykalnie przekonstruować swój bazowy produkt na potrzeby naszego systemu – dodawał Leszczyński.

Nagrodzony system to projekt rozwojowy Grupy KZN Bieżanów (KZN Rail – lider i Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” – partner) prowadzony pod oficjalną nazwą „Innowacyjna technologia rozładunku i logistyki bloków rozjazdowych metodą wzdłużną”, który jest  współfinansowany przez NCBR ze środków unijnego programu Inteligentny Rozwój. Projekt konsultowany z zarządcą infrastruktury szynowej, powstaje głównie na bazie doświadczeń krakowskiej grupy kapitałowej, związanych z rozładunkami bloków rozjazdowych i jest twórczym rozwinięciem sprawdzonej technologii SWITCHER.