Bliżej remontu linii między Skwierzyną a Międzychodem

Bliżej remontu linii między Skwierzyną a Międzychodem

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na realizację remontu linii między Skwierzyną a Międzychodem, w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

Dzięki podpisanej umowie możliwe będzie ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji, a następnie realizację prac między Skwierzyną a Międzychodem (linia kolejowa 363). Szacunkowa wartość robót budowlanych, obejmujących m.in. ten ok. 30-km odcinek, wynosi ponad 300 mln zł.

Podpisana umowa oznacza, że Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy z wszystkimi wnioskodawcami 35 projektów, którzy spełnili warunki naboru i zakwalifikowali się do dofinansowania w ramach rządowego programu Kolej + wypełnili i zawarli umowy z zarządcą infrastruktury.

Dzięki przebudowie linii między Skwierzyną a Międzychodem mieszkańcy wschodniej części województwa lubuskiego po latach znów zyskają dogodne przejazdy m.in. w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Nowe połączenia to impuls sprzyjający rozwojowi regionu – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Przywrócenie kolejowych połączeń miedzy Międzychodem a Skwierzyną to kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., która zwiększy dostęp do kolei w województwie lubuskim. Wraz z rewitalizacją ciągu Międzychód – Szamotuły, także realizowaną w ramach programu „Kolej Plus”, utworzona zostanie alternatywna trasa, łącząca Gorzów Wielkopolski z Poznaniem, zapewnione będą więc nie tylko dogodne połączenia regionalne, ale także międzywojewódzkie – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Inwestycja zwiększy dostęp do kolei

Pociągi znów pojadą niewykorzystywanym od 1995 r. w ruchu pasażerskim odcinkiem Skwierzyna – Międzychód. Przebudowany tor wraz z nowoczesnymi urządzeniami sterowania pozwoli na przejazdy pociągów z prędkością do 120 km/h. Przejazd między Międzychodem a Gorzowem Wielkopolskim szacowany jest na ok. 65 min. Prace obejmą także budowę ok. 6-km linii Gorzów Wielkopolski Wieprzyce – Gorzów Wielkopolski Strefa Ekonomiczna (w śladzie linii kolejowej nr 415).

Dogodne podróże zapewnią odpowiednio przygotowane perony między Międzychodem a Skwierzyną w: Wierzbnie, Rokitnie, Goraju, Przytocznej i Chełmsku. Prace obejmą także stacje i przystanki: Trzebiszewo, Brzozowiec Gorzowski, Deszczno i w Gorzowie Wielkopolskim (Karnin, Zieleniec, Zamoście i Wieprzyce). Dostęp do kolei zwiększy budowa przystanków – Gorzów Wielkopolski Zakanale, Gorzów Wielkopolski Zachód i Gorzów Wielkopolski Strefa Ekonomiczna. Perony, przystosowane także do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się, zostaną wyposażone m.in. w wiaty, ławki i czytelne informacje. Na antypoślizgowej nawierzchni będą udogodnienia dla osób niewidomych – ścieżki naprowadzające.

Zakończenie wszystkich prac w ramach projektu „Remont linii kolejowej nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód” przewidywane jest w 2029 r.