Blisko 26 mln zł zysku netto PKP Cargo Service za 2023 r.

Blisko 26 mln zł zysku netto PKP Cargo Service za 2023 r.

Spółka-córka z Grupy PKP Cargo co roku notuje dodatnie wyniki finansowe i bardzo dobrze dopasowuje się do ciągle zmieniającego się rynku. Opublikowane wyniki finansowe za 2023 r. są niemal identyczne r/r pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku kolejowym, malejącym wolumenie zleceń i zaostrzającej się konkurencji.

Spółka, która wyspecjalizowała się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze bocznic kolejowych, może pochwalić się za 2023 r. przychodem w wys. 261,6 mln zł (255,6 mln zł rok wcześniej) oraz zyskiem netto w wysokości 25,7 mln zł, czyli zaledwie 0,7 mln mniej niż przed rokiem. Rentowność EBIT wyniosła 12%, czyli o 1% mniej r/r. 

Spółka po raz kolejny wychodzi obronną ręką ze starcia z rosnącą konkurencją i dała radę sprostać postinflacyjnym presjom płacowym. W trakcie ostatnich kilku lat trzykrotnie wdrażano akcję podwyżkową, podobnie jak w innych spółkach Grupy, a mimo to Zarządowi i kadrze zarządzającej udało się utrzymać pozycję lidera rynku obsługi bocznic: obsługi kompleksowej obejmującej prowadzenie ruchu kolejowego, załadunek i rozładunek wagonów oraz utrzymanie bieżące, remonty i przebudowy eksploatowanych bocznic – torowisk oraz urządzeń SRK.

W 2023 r. spółka zdołała ponownie rozszerzyć portfolio obsługiwanych klientów wchodząc po raz pierwszy na obsługę dwóch terminali paliw płynnych.