Blisko 20 mln ton towarów przetransportowano koleją we wrześniu

Blisko 20 mln ton towarów przetransportowano koleją we wrześniu

We wrześniu 2023 r. koleją przetransportowano prawie 19,9 mln ton ładunków, co w zestawieniu z analogicznym miesiącem w 2022 r. oznacza spadek o 0,6 mln ton (-2,9%). Praca przewozowa osiągnęła wartość ponad 5,2 mld tonokilometrów i była niższa o 0,02 mld tonokilometrów (-0,4%) niż rok wcześniej. Wykonana przez pociągi towarowe praca eksploatacyjna osiągnęła wartość prawie  7,1 mln pociągokilometrów – to spadek o ponad 0,2 mln (-2,9%) wobec roku wcześniej. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku we wrześniu 2023 r. wyniosła 264 km – o prawie 7 km więcej niż we wrześniu 2022 r.

Wrzesień  pod względem przewiezionej masy, wykonanej pracy przewozowej i eksploatacyjnej był nieznacznie lepszy niż sierpień. Masa przetransportowanych koleją ładunków była wyższa o 0,7 mln ton (+3,5%), praca przewozowa wzrosła o 0,1 mld tonokilometrów (+2,7%) wobec miesiąca wcześniej, a praca eksploatacyjna była wyższa o 0,1 mln pociągokilometrów (+1,7%). W przypadku średniej odległości przewozu 1 tony ładunku we wrześniu 2023 r. odnotowano spadek o ponad 2 km w zestawieniu miesiąc do miesiąca.  

Wrzesień pod względem masy towarów obsłużonych koleją i wykonanej pracy przewozowej to najlepszy miesiąc trzeciego kwartału. Dynamika spadku tych parametrów rok do roku była najniższa w perspektywie ostatnich miesięcy. Sytuacja na wschodniej granicy mocno ograniczyła dostawy ładunków, co wymusiło na przedsiębiorstwach poszukiwanie alternatywnych łańcuchów dostaw. Stagnacja w strefie euro i spadek stawek frachtu morskiego to kolejne niekorzystne trendy dla kolejowych spółek przewozowych. Rynek potrzebuje czasu, aby dostosować się do nowych uwarunkowań” – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Od początku 2023 r. koleją przewieziono prawie 173,1 mln ton towarów, praca przewozowa wyniosła 46,3 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna przekroczyła wartość 63,5 mln pociągokilometrów.

W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej to spadek o prawie 14,3 mln ton (-7,6%) w masie towarów, o prawie 0,4 mld tonokilometrów (-0,8%) w wykonanej pracy przewozowej i o 1,7 mln pociągokilometrów (‑2,5%) w pracy eksploatacyjnej.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za okres styczeń-wrzesień 2023

PKP Cargo S.A.31,59%
DB Cargo Polska S.A.15,07%
Lotos Kolej sp. z o.o.6,48%
PKP LHS sp. z o.o.4,15%
PUK Kolprem sp. z o.o.3,69%
Freightliner PL sp. z o.o.3,16%
Pol-Miedź Trans sp. z o.o.2,18%
CTL Logistics sp. z o.o.2,13%
CD Cargo Poland sp. z o.o.1,96%
PCC Intermodal S.A.1,87%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów za okres styczeń-wrzesień 2023

PKP Cargo S.A.33,96%
Lotos Kolej sp. z o.o.10,05%
DB Cargo Polska S.A.5,37%
PKP LHS sp. z o.o.4,69%
Freightliner PL sp. z o.o.3,45%
CTL Logistics sp. z o.o.3,15%
PCC Intermodal S.A.2,66%
ORLEN KolTrans sp. z o.o.2,46%
Inter Cargo sp. z o.o.2,36%
CD Cargo Poland sp. z o.o.2,25%

Udział przewoźników wg pracy eksploatacyjnej za okres styczeń-wrzesień 2023

PKP Cargo S.A.36,59%
Lotos Kolej sp. z o.o.9,80%
DB Cargo Polska S.A.6,35%
CTL Logistics sp. z o.o.3,32%
PCC Intermodal S.A.2,94%
ORLEN KolTrans sp. z o.o.2,40%
Freightliner PL sp. z o.o.2,16%
PKP LHS sp. z o.o.2,13%
T&C sp. z o.o.1,94%
CD Cargo Poland sp. z o.o.1,84%