Blisko 20 mln ton ładunków przewieziono koleją w styczniu 2022 r.

Blisko 20 mln ton ładunków przewieziono koleją w styczniu 2022 r.

W styczniu przewoźnicy kolejowi przetransportowali 19,6 mln ton towarów co oznacza wzrost o nieco ponad 2 mln ton (11,6%) w porównaniu ze styczniem 2021 r.

Wzrosty odnotowano również w przypadku pracy przewozowej (4,6 mld tonokilometrów, 12%) i pracy eksploatacyjnej (6,6 mln pociągokilometrów, 7,8%). Ś

W porównaniu danych miesiąc do miesiąca, czyli styczeń 2022 r. do grudnia 2021 r. można zaobserwować jednak spadki. Masa przewiezionych towarów zmniejszyła się w styczniu prawie o 1 mln ton (4,6%). Praca przewozowa odnotowała spadek o 159 mln tonokilometrów (3,4%), a praca eksploatacyjna o 0,05 mln pociągokilometrów (0,7%). Średnia odległość przejazdu była za to dłuższa o 3 km w styczniu względem grudnia.

– W przypadku przewozu towarów cieszy zauważalny wzrost rok do roku. Jednak ze względu na różne zewnętrzne czynniki, które miały miejsce na początku 2021 r., bardziej miarodajnym wydaje się porównanie danych styczniowych do poprzednich miesięcy. W tym przypadku od wielu lat zauważalny jest jednakowy trend, w którym szczyt w wynikach przewozów towarowych osiągany jest w październiku, a kolejne miesiące to zazwyczaj regres, a odbicie przychodzi dopiero w marcu. Na pewno po pierwszym miesiącu trudno jest definiować, jak może wyglądać cały 2022 r. w przewozach towarowych, tym bardziej, że wojna w Ukrainie wpłynie na globalny rynek dostaw – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za styczeń 2022 wyglądają następująco. PKP Cargo – 37,46%, DB Cargo Polska – 16,53% a PKP LHS – 5,05%. Gdy weźmiemy pod uwagę wg pracę przewozową wyniki wyglądają podobnie. Prowadzi PKP Cargo z udziałem 40,62% następnie Lotos Kolej –  9,15% oraz PKP LHS – 5,83%.

Średnia odległość przewozu wyniosła 234 km i była większa o 1 km niż w styczniu 2021 r.