Blisko 20 firm wejdzie w skład holdingu PKP

Blisko 20 firm wejdzie w skład holdingu PKP

Finalizowane są prace związane z utworzeniem Grupy PKP w formie struktury holdingowej. Warunkiem przystąpienia do holdingu jest podpisanie przez poszczególne spółki Karty Grupy PKP. Parafowanie dokumentu zadeklarowało 18 podmiotów.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Cargo z 29 czerwca 2022 r. w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie spółką zależną będącej Kartą Grupy PKP, przewidywane jest przystąpienie do Karty Grupy PKP następujących podmiotów:

 1. PKP S.A.
 2. PKP CARGO S.A.,
 3. PKP Intercity S.A.,
 4. PKP Informatyka” Sp. z o.o.,
 5. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
 6. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
 7. PKP TELKOL Sp. z o.o.,
 8. Xcity Investment Sp. z o.o.
 9. CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.,
 10. Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.,
 11. PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.,
 12. WARS S.A.,
 13. PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o.,
 14. PKP CARGOTABOR sp. z o.o.,
 15. PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.,
 16. PKP CARGO CONNECT sp. z o.o.,
 17. CARGOSPED Terminal Braniewo Sp. z o.o.,
 18. TRANSGAZ S.A.

Michał Stilger rzecznik PKP S.A. poinformował „Kolejowy Portal”, że planowane obszary współpracy w ramach Grupy PKP funkcjonującej jako holding obejmują m.in. finanse i rachunkowość, aktywność międzynarodową, zagadnienia z zakresu zarządzania ludźmi, informatykę i telekomunikację, komunikację i politykę informacyjną, plany strategiczne, usługi prawne, zakupy, audyt wewnętrzny i kontrolę wewnętrzną, bezpieczeństwo oraz nadzór właścicielski.

– W pierwszym okresie funkcjonowania Karty Grupy PKP strony umowy holdingowej będą opracowywały poszczególne polityki (obszarowe) w celu ich wdrożenia. Należy zaznaczyć, że przystąpienie do holdingu nie jest warunkowane istnieniem powiązań o charakterze kapitałowym – dodaje Stilger.

Jak dodał nasz rozmówca, Karta Grupy PKP przewiduje, że stroną umowy holdingowej może zostać każdy podmiot prowadzący działalność w obszarze kolejowym.

– Umowa holdingowa ma charakter formalny (ramowy) i stanowi narzędzie zarówno dalszego systematyzowania i pogłębiania istniejących relacji i powiązań funkcjonalnych pomiędzy podmiotami Grupy PKP, jak i stwarza możliwość wykreowania nowych obszarów współpracy – tłumaczy przedstawiciel PKP S.A.

Spółki, które wejdą w skład Holdingu PKP zachowają swoja autonomię.

– Grupa PKP (holding) nie posiada osobowości prawnej i powstaje na podstawie stosownej wielostronnej umowy spółek przystępujących do holdingu. Powyższe pozwala na zachowanie przewidzianej prawem autonomii spółek wchodzących w skład holdingu, w ramach której strony umowy holdingowej (Karty Grupy PKP) mogą kształtować sposób funkcjonowania w poszczególnych obszarach współpracy – zaznacza Michał Stilger.

O potrzebie wdrożenia struktury holdingowej na polskiej kolej, Krzysztof Mamiński wspomniał w marcu 2021 r. w ramach Debaty „Stan i potrzeby rozwojowe kolei w Polsce” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Dodajmy, że podczas sejmowej Komisji Infrastruktury, która odbyła się pod koniec kwietnia 2022 r. Prezes PKP S.A. poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP S.A. powołało Grupę PKP skonstruowaną na zasadach holdingowych.