Blisko 11 mln zł straty netto Newagu w I kw. 2022 r.

Blisko 11 mln zł straty netto Newagu w I kw. 2022 r.

Zarząd Newagu przedstawił wstępne wyniki finansowe spółki oraz Grupy Kapitałowej Newag za I kwartał 2022 roku.

Wartość przychodów spółki Newag ze sprzedaży w I kwartale 2022 r. wyniosła 194,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 75,7 mln zł (-28,1%). Spółka zanotowała stratę netto na poziomie 10,6 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto wyniósł 15,3 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 6,6 mln zł i była niższa o 25 mln zł (-79,2%).

Wartość przychodów Grupy Newag ze sprzedaży w I kwartale 2022 r. wyniosła 197,5 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 75,8 mln zł (-27,7%). Zysk netto Grupy w I kwartale
2022 roku wyniósł 2,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto wyniósł 28,2 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 20,3 mln zł i była niższa o 27,3 mln zł (-57,3%).

– Na wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miały wysokość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, będąca pochodną zawartych kontraktów i uzgodnionych harmonogramów realizacji dostaw,struktura sprzedawanych produktów i wynikająca z niej marżowość, ceny stali oraz energii elektrycznej oraz wzrost stóp procentowych i wyższy koszt finansowania działalności  – czytamy w komunikacie.

Zarząd Newagu zastrzega, iż wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego.

Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za I kwartał 2022 roku, który zostanie opublikowany w dniu 20 maja 2022 r.

Przypomnijmy, że zarząd spółki zarekomendował, aby zysk netto wypracowany w 2021 r. trafił na kapitał zapasowy. Oznaczałoby to brak wypłacenia dywidenty pierwszy raz od kilku lat.