Bilety miesięczne na przejazdy Pendolino?

Bilety miesięczne na przejazdy Pendolino?

Posłanka Urszula Nowogórska skierowała interpelację, w której zapytała z jakiego powodu nie wprowadzono biletów okresowych na przejazdy pociągami Pendolino. Poznaliśmy właśnie odpowiedz Ministerstwa Infrastruktury.

Posłanka wspomniała w swojej interpelacji, ze do jej biura poselskiego wpływa wiele uwag na temat braku biletów miesięcznych na przejazdy Pendolino.

Problematyczna sytuacja ma swoje miejsce na przykład na trasie Kraków-Warszawa, gdyż osoby regularnie przemieszczające się pomiędzy tymi miastami w celach zawodowych zmuszone są każdorazowo do kupna biletu na przejazd. Pociągi EIP są najszybszym możliwym środkiem transportu, dzięki któremu osoby z ograniczonym czasem są w stanie dostać się do dalekiego miejsca o upragnionej porze. Zasadną wydaje się więc możliwość zakupu biletu okresowego, dzięki któremu problem uzyskania każdorazowo biletu przejazdu zostaje zażegnany – napisała posłanka Nowogórska

Parlamentarzystka zwróciła się do ministra infrastruktury z prośbą o zajęcie stanowiska w tej kwestii.

W odpowiedzi udzielonej przez Andrzeja Bittela, wiceministra infrastruktury czytamy, że połączenia EIP wykonywane z wykorzystaniem składów Pendolino nie należą do połączeń realizowanych w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej między ministrem właściwym do spraw transportu a PKP Intercity.

Połączenia kategorii EIP są organizowane we własnym zakresie i na własne ryzyko biznesowe przez przewoźnika. W związku z powyższym nie jest zasadne i właściwe przedstawianie stanowiska organu administracji rządowej odnośnie do działań podejmowanych samodzielnie w tej sprawie przez przedsiębiorcę – dodał Bittel.