Bez sygnału Rp 1 „Baczność” przed wszystkimi przejazdami kategorii A i B?

Bez sygnału Rp 1 „Baczność” przed wszystkimi przejazdami kategorii A i B?

Poznaliśmy stanowisko Ministerstwa infrastruktury w sprawie zaniechania obowiązku podawania sygnału Rp 1 „Baczność” przez maszynistów pojazdów kolejowych przed przejazdami kolejowymi kategorii A i B.

Obecnie obowiązujące przepisy zwalniają z obowiązku podawania sygnału Rp 1 „Baczność” przed przejazdami kategorii A oraz przejazdami kategorii B, które wyposażone są w półsamoczynny lub samoczynny system przejazdowy zabezpieczający całą szerokość przejazdu i powiązany z urządzeniami stacyjnymi lub uzależniony od nich, z wyjątkiem spostrzeżenia przez maszynistów sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

Jak zauważa poseł Jaros, statystyki wypadków i zdarzeń na przejazdach pokazują trend spadkowy w zakresie ich liczby z udziałem zabitych i rannych.

Oznacza to, że liberalizacja przepisów dotyczących podawania sygnału Rp 1 „Baczność” nie wpłynęła na spadek bezpieczeństwa na polskich torach – podkreślił poseł.

Jak dodał, wiele mówi się o potrzebie wprowadzenia kolejnej liberalizacji przepisów w tym zakresie, której celem byłoby wprowadzenie zwolnienia z obowiązku stosowania sygnału Rp 1 „Baczność” przed wszystkimi przejazdami kategorii A i B.

Nie ulega wątpliwości, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, jednak z uwagi na wskazane wyżej statystyki, poziom owego bezpieczeństwa nie byłby zagrożony – zaznacza.

W ocenie posła Jarosa, wprowadzenie wskazanych zmian w szczególny sposób jest oczekiwane przez osoby mieszkające wzdłuż linii kolejowych, dla których dźwięk ten jest szczególnie uciążliwy.

Podobną potrzebę zauważają też osoby podróżujące koleją, ponieważ częste podawanie sygnałów dźwiękowych powoduje nadmierny hałas, który utrudnia podróż, w szczególności osobom zajmującym miejsce w wagonie za lokomotywą – czytamy w interpelacji.

Poseł Michał Jaros zapytał czy bierze się pod uwagę możliwość wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach w celu ich liberalizacji, polegającej na zwolnieniu z obowiązku stosowania sygnału Rp 1 „Baczność” przed wszystkimi przejazdami kategorii A i B.

Obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne w kierunku ewentualnej dalszej liberalizacji przedmiotowych przepisów w zakresie podawania sygnału Rp 1 „Baczność” i nie planuje się takich prac w najbliższej przyszłości – odpisał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie infrastruktury.

Parlamentarzysta w zapytał również, czy przeprowadzone zostały analizy skutków liberalizacji przepisów polegającej na zwolnieniu z obowiązku stosowania sygnału Rp 1 „Baczność” przed wszystkimi przejazdami kategorii A i B.

Przedstawiciel resortu poinformował, że ewentualne skutki potencjalnej przyszłej liberalizacji przepisów nie były dotąd analizowane.

Niezależnie od powyższego informuję, że z danych w zakresie wypadkowości na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach w poziomie szyn (z pojazdami oraz pieszymi użytkownikami) wynika, że po wprowadzeniu wspomnianej na wstępie nowelizacji liczba wypadków w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych uległa zmniejszeniu o 27, gdyż liczba wypadków (w tym poważnych) w 2021 r. wyniosła 197, a w 2022 r. – 170 – podkreślił wiceminister infrastruktury.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada 2019 r. Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji – w zakresie stosowania sygnału Rp 1 „Baczność”. Początkowo nowe przepisy objęły ponad 750 przejazdów kolejowo-drogowych. Dodajmy, że w związku z realizacją inwestycji ujętych w Krajowym Planie Kolejowym liczba przejazdów kolejowo-drogowych, które obejmują nowe przepisy, sukcesywnie wzrasta.