Bez porozumienia ws. podwyżki płac dla pracowników PKP Cargo

Bez porozumienia ws. podwyżki płac dla pracowników PKP Cargo

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne w ramach prowadzonego od marca 2022 r. sporu zbiorowego dotyczącego wzrostu wynagrodzeń. Niestety mimo oczekiwań pracowników do zawarcia porozumienia nie doszło.

Zarząd przedstawił propozycję wzrostu wynagrodzeń w wysokości 400 zł średnio na zatrudnionego w uposażeniu zasadniczym od 1 stycznia 2023 r. określając podwyżkę w ramach widełek min. 350 max 450 zł. oraz analogicznie dla wynagradzanych według wskaźnika min. 684,68 zł max 898,88 zł.

Średnio oznacza, że pracownik mógłby dostać od 350 do 450 zł w uposażeniu zasadniczym analogicznie pracownicy wynagradzani według wskaźnika.

Taka propozycja podwyżek przedstawiona przez Zarząd niesie za sobą zagrożenie, że pracownicy zatrudnieni w systemie równoważnego czasu pracy z uwagi na pochodne od wynagrodzenia zasadniczego (nadgodziny, praca w niedziele i święta itd…) dostaliby mniejszą podwyżkę w wynagrodzeniu zasadniczym ze względu na pochodne i zagrożenie, że podział mógłby nastąpić według kryterium przynależności związkowej i kumoterstwa. Na takie rozwiązanie nie mogło być naszej zgody – poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Związkowcy zgłosili gotowość podpisania porozumienia kończącego spór zbiorowy wprowadzający podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400 zł w uposażeniu zasadniczym od 1 stycznia 2023 r. dla każdego pracownika wynagradzanego według ZUZP i analogicznie dla pracowników wynagradzanych według wskaźnika.

Niestety wobec uporu przedstawicieli NSZZ Solidarność i odmowy podpisania porozumienia wdrażającego podwyżkę jednakowej dla wszystkich pracowników w uposażeniu zasadniczym – dodają przedstawiciele ZZM

Koleje spotkanie ma się odbyć 24 stycznia 2023 r.