Będzie zmiana numeracji peronów na dworcu Poznań Główny

Będzie zmiana numeracji peronów na dworcu Poznań Główny

W III kwartale 2022 r. planowana jest reorganizacja numeracji peronów na dworcu Poznań Główny – poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury  w odpowiedzi na interpelację posła Franciszka Sterczewskiego.

Pod koniec kwietnia 2022 r. poseł Franciszek Sterczewski skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie zmiany numeracji peronów na dworcu kolejowym Poznań Główny.

Jak czytamy w interpelacji posła, poznański dworzec główny jest jednym z kluczowych węzłów kolejowych w kraju. Według danych UTK  w 2019 roku dworzec kolejowy obsłużył 22,6 mln pasażerów

– To nie tylko węzeł obsługujący przeszło półmilionową aglomerację w dojeździe do pracy, szkoły czy urzędów. Obsługuje on także mieszkanki i mieszkańców Wielkopolski, podróżujących do instytucji wojewódzkich mających w Poznaniu swoją siedzibę – napisał poseł Sterczewski.

Poseł zwraca uwagę, że mimo tak wielkiego znaczenia dla regionalnego i krajowego od lat dworzec boryka się z tym samym problemem – pozbawioną logicznego uzasadnienia w obecnej sytuacji numeracją peronów, która jest pozostałością historyczną.

– Na dworcu Poznań Główny już samo usytuowanie do kas jest zupełnie nieintuicyjne, ponieważ nie znajdują się one w centralnie położonym budynku, ale nieomal w centrum handlowym przylegającym do dworca. Jednak nawet po odnalezieniu kas niezwykle trudno jest znaleźć właściwy peron. Dzieje się tak, ponieważ są one ponumerowane w następującej kolejności (od lewej strony): 3, 2, 1, 4, 5, 6, przy czym perony 1 i 4 oddziela od siebie masywny budynek dawnego dworca. Dodać należy, że oznaczenia peronów oznaczone są literami (np. 1a, 4b), a po lewej stronie peronu 3 budowany jest obecnie kolejny peron, który może otrzymać numer 3a – argumentuje poseł Sterczewski.

Poseł zapytał więc ministra infrastruktury czy w związku z planowanym oddaniem do użytku tzw. peronu 3a planowana jest reorganizacja numeracji wszystkich peronów.

Jak czytamy w odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, spółka PKP PLK potwierdziła, że w ramach realizacji inwestycji pn. „Dobudowa peronu na stacji Poznań Główny wraz z przebudową przejścia podziemnego” w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” planowana jest zmiana numeracji wszystkich peronów na stacji Poznań Główny.

– Reorganizacja numeracji planowana jest w III kwartale 2022 r. – zaznacza Andrzej Bittel.

Poseł dopytywał czemu do tej pory nie zmieniono numeracji peronów, mimo lat doświadczenia wskazujących, że potrzebna jest reorganizacja w tym zakresie.

– Z informacji przekazanych przez PKP PLK S.A. wynika, że zmiana numeracji peronów wpływa na funkcjonowanie całej stacji, dlatego ze zmianą takiej numeracji należało poczekać na zakończenie wszystkich robót modernizacyjnych w obrębie peronów oraz na dobudowę nowego peronu – odpisał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przedstawiciel resortu potwierdził, ze nowobudowany peron 3a planuje się oddać do eksploatacji w III kwartale 2022 r.