Będzie nowy przetarg na obsługę linii PKM

Będzie nowy przetarg na obsługę linii PKM

Po dzisiejszej decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego o zatwierdzeniu nieważności postępowania przetargowego dotyczącego przewozów pasażerskich na liniach PKM, samorząd planuje ogłosić nowe postępowanie.

Decyzja ta podyktowana jest kwestiami formalno-prawnymi związanymi z uruchomioną procedurą przetargową.

– W najbliższym czasie ogłoszone zostanie nowe postępowanie dotyczące przewozów. Będzie ono przeprowadzone w innej formule, pozwoli jednak na dotrzymanie terminów i uruchomienie przewozów od grudnia br. – zaznacza Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Przypomnijmy, że samorząd chce wybrać operatów obsługujących następujące linie:

  • Kartuzy – Gdańsk Wrzeszcz,
  • Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna,
  • Kościerzyna – Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna,
  • Kościerzyna – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna.

Zapowiedź nowego przetargu, który pozwoli wybrać operatora przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów jest dość odważna. W zakończonym dziś postępowaniu trzech przewoźników złożyło do KIO odwołania.

Polregio zarzuciło m.in.: opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, a w konsekwencji w sposób który nie pozwala na uwzględnienie wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz jej wycenę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Spółka Arriva zarzuciła, że termin rozpoczęcia świadczenia usług jest nierealny do dotrzymania biorąc pod uwagę treść SWZ, zasadny ustalania RRJ oraz czas potrzebny na przygotowanie do świadczenia usług.

PKP SKM w Trójmieście miała zastrzeżenia co do ograniczenia podwykonawstwa co do 20% wielkości rocznej pracy eksploatacyjnej w okresie rozliczeniowym czy przyjęcie formuły nie pozwalającej Wykonawcy na wkalkulowanie w cenę jakiegokolwiek zysku.