Będą podwyżki dla pracowników DB Cargo Polska

Będą podwyżki dla pracowników DB Cargo Polska

Dzięki staraniom związków zawodowych działających w spółce DB Cargo Polska wynagrodzenia zasadnicze w firmie wzrosną średnio o 500 zł brutto. Wynegocjowane porozumienie płacowe wejdzie w życie 1 maja 2022 r.

Dokument został podpisany 18 marca.

– Rozmowy z pracodawcą były bardzo trudne, nie chcieliśmy ich już dłużej przeciągać. Domagaliśmy się 600 zł podwyżki, wynegocjowaliśmy 500 zł, co w tej chwili, w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, należy uznać za sukces – mówi Leszek Piskała, przewodniczący zakładowej „Solidarności”. – 500 zł brutto to średnia wysokość podwyżki wynikająca z podzielenia sumy środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń przez całkowitą liczbę pracowników naszej firmy. W praktyce podwyżki będą dość zróżnicowane. O ostatecznym podziale pieniędzy będą decydować kierownicy działów. W porozumieniu mamy zapisaną minimalną gwarantowaną sumę podwyżki. Wynosi ona 200 zł, co oznacza, że nikt nie zostanie z pustymi rękami – dodaje szef „S” w DB Cargo Polska.

Leszek Piskała przypomina, że w kwietniu na konta pracowników DB Cargo Polska ma wpłynąć dodatkowo 1000 zł brutto. To druga transza nagrody wynegocjowanej przez stronę związkową w zeszłym roku. Pierwsza, również wynosząca 1000 zł brutto, została wypłacona w grudniu 2021 roku.