Bardzo dobre wyniki przewozów intermodalnych w II kwartale 2020 r.

Bardzo dobre wyniki przewozów intermodalnych w II kwartale 2020 r.

Przewozy intermodalne w II kwartale 2020 r. osiągnęły blisko 5,5 mln ton a praca przewozowa prawie 1,8 mld tonokilometrów. To najwyższy wynik przewozów intermodalnych w historii. W II kwartale 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły wszystkie parametry dla transportu intermodalnego.

Od kwietnia do czerwca przewoźnicy kolejowi przetransportowali prawie 378 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło ponad 597 tysiące TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 13,3 % (wg TEU o 16,8 %).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2020 roku wyniosła blisko 5,5 mln ton, a wykonana praca przewozowa prawie 1,8 mld tonokilometrów. Na przestrzeni ostatnich lat udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym systematycznie wzrasta. W 2011 r wynosił niecałe 2,4% wg masy i 4,5% wg pracy przewozowej, a w pierwszym półroczu 2020 r. osiągnął poziom odpowiednio 10,4 % i 14,4 %. 

– Dane za I półrocze 2020 r. pokazują widoczny wzrost wszystkich wartości przewozów intermodalnych w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Optymistyczne jest to, że rynek ten wzrasta pomimo wielu ograniczeń spowodowanych epidemią – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Jednak z pewnością ten  rodzaj przewozów może rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie. Dlatego istotna jest dalsza poprawa stanu infrastruktury kolejowej, zrównanie warunków funkcjonowania na rynku transportu kolejowego i drogowego oraz wprowadzanie programów  realizacji idei tiry na tory – dodaje.

W II kwartale 2020 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 19 licencjonowanych przewoźników.