Audytorzy będą mieli więcej czasu na badanie działalności CPK

Audytorzy będą mieli więcej czasu na badanie działalności CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podjęła decyzję dotyczącą terminów realizacji w trzech spośród pięciu trwających przetargów audytowych. Zmiany dotyczą następujących postępowań na audyty: części kolejowej,  części lotniskowej i  obszaru finansowego.

W przetargu na audyt części kolejowej CPK termin realizacji został wydłużony o 30 dni od momentu podpisania umowy (dotychczas było to 90 dni). W audycie części lotniskowej wykonawca otrzyma dodatkowych 20 dni (dotychczas spółka zakładała 70 dni na przygotowanie audytu). W przypadku audytu finansowego dodatkowy czas to 35 dni – zamiast wcześniejszych 55 dni.

Stosowana informacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i na platformie zakupowej spółki.

Dla pozostałych dwóch spośród trwających przetargów na audytorów zewnętrznych CPK – dotyczących tzw. innych projektów (np. Airport City i zagospodarowania Lotniska Chopina) oraz działań marketingowych – terminy realizacji pozostały niezmienione, ponieważ potencjalni wykonawcy nie zgłaszali wniosków o ich wydłużenie.

We wszystkich pięciu przetargach oferty mają zostać otwarte na przełomie marca i kwietnia.

Jak wynika z danych spółki,  od 2019 r. podpisała ona umowy z 116 podmiotami, które teraz mogłyby być zainteresowane rolą firm audytujących. Dotychczasowa praktyka jest taka, że w przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa konfliktu interesów, takie firmy są wykluczane z postępowań.

Przypomnijmy, że niezależnie od trwających przetargów na audytorów zewnętrznych obecnie w CPK trwa audyt wewnętrzny prowadzony siłami spółki i przez Biuro Pełnomocnika ds. CPK Macieja Laska. W ramach tej procedury, której wyniki powinniśmy poznać do końca marca, weryfikowane są dokumenty, umowy i sprawozdania dostarczane przez spółkę CPK.

Realizowane w CPK audyty mają na celu urealnienie projektu, jego właściwą ocenę wraz ze wskazaniem tych jego elementów, które mają uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne. To od wyniku audytów zależeć będą decyzje dotyczące przyszłości programu inwestycyjnego CPK, w tym jego zakresu i harmonogramów.