Artur Jastrzębski w zarządzie Trakcji

Artur Jastrzębski w zarządzie Trakcji

W związku z zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Dyrektora ds. Korporacyjnych, Rada Nadzorcza działając podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Artura Jastrzębskiego do Zarządu Spółki i powierzyła mu stanowisko Członka Zarządu Spółki Dyrektora ds. Korporacyjnych z dniem 1 lipca 2024 roku.

Pan Artur Jastrzębski jest absolwentem prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz radcą prawnym. Posiada bogate doświadczenie menadżerskie, zdobyte między innymi w PGE Narodowy, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz ENEA Wytwarzanie.

Jest specjalistą w obszarze kompleksowej obsługi prawnej inwestycji budowlanych. W swojej karierze doradzał i współpracował przy realizacji zadań związanych z budową dróg, kolei, elektrowni, stadionów i innych obiektów użyteczności publicznej. Ponadto, posiada dogłębną znajomość branży budownictwa infrastrukturalnego oraz rozumie jej uwarunkowania, wyzwania i główne problemy.

Pan Artur Jastrzębski jest związany z Trakcją od 2017 roku, w ostatnim okresie pełnił rolę Dyrektora Biura Prawnego.