Arriva proponuje kolejne zmiany w projekcie ustawy o czasie pracy maszynistów

Arriva proponuje kolejne zmiany w projekcie ustawy o czasie pracy maszynistów

W połowie grudnia 2022 r. Minister Infrastruktury skierował do ponownych konsultacji publicznych projekt ustawy o czasie pracy maszynistów. Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało uwagi zgłoszone przez spółkę Arriva. Przedstawiamy kilka z nich.

Arriva zaproponowała nowe brzmienie art. 2. projektu ustawy, który mówi, o tym aby przepisy ustawy nie stosować do czasu pracy maszynistów wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne. Przewoźnik zaproponował, aby wyłączyć ze stosowania ustawy także prowadzących pojazdy kolejowe na liniach stanowiących infrastrukturę wydzieloną oraz na bocznicach kolejowych.

Poziom ryzyka znacznie różni się od tego z którym mamy do czynienia na liniach kolejowych wchodzących w skład europejskiego jednolitego obszaru kolejowego – uzasadnia spółka

Arriva proponuje zmienić art. dotyczący czasu pracy maszynisty zatrudnionego u kilku pracodawców lub podmiotów zatrudniających.

Ograniczenie tygodniowego czasu pracy do 40 godzin w stosunku do określonego w Kodeksie Pracy jest niczym nieuzasadnioną. Tygodniowy czas określony w Kodeksie Pracy jest wynikiem dobrych praktyk stosowanych od wielu lat w różnych dziedzinach pracy. Natomiast ograniczenie tygodniowego czasu pracy do 48 godzin powoduje praktycznie wyłączenie prawa maszynistów do wykonywania dodatkowej pracy. Takie zapisy nie prowadzą do podniesienia poziomu bezpieczeństwa tylko do dyskryminacji maszynistów w stosunku do innych zawodów – uzasadnia przewoźnik.

W projekcie ustawy o czasie pracy maszynistów art. 11 ust 2 mówi o tym, że praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia:

  1. sytuacji i zdarzeń wymagających od maszynisty podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii
  2. potrzeb pracodawcy w zakresie zapewnienia dozoru pojazdu kolejowego lub ogrzewania pociągu.

Spółka proponuje aby do pkt. 2 dopisać lub prowadzenia pociągu w przypadku jego opóźnienia lub konieczności zapewnienia ciągłości pracy transportu kolejowe w przypadku niedoboru maszynistów w stosunku do potrzeb przewozowych.

Arriva uważa, że wejście w życie przepisów niezmienionym kształcie spowoduje paraliż transportu kolejowego wynikający z faktu, że pociągi się opóźniają z wielu przyczyny, często niezależnych od przewoźnika.

W przypadku pociągu zatrzymanego na stacji lub co gorsza na szlaku z powodu niezależnego od przewoźnika, maszynista w przypadku przekroczenia godzin nie będzie mógł dalej prowadzić takiego pociągu, gdyż zgodnie z przepisami będzie mógł jedynie go dozorować i nadzorować ogrzewanie. Aby pociąg taki mu kontynuować jazdę niezbędna będzie podmiana maszynisty – argumentuje spółka

Drugim argumentem za zmianę brzmienia tego artykuły jest zapotrzebowanie na transport zarówno pasażerski jak i towarowy ze względu na sezonowość.

Zdarzają się sytuacje trudne do przewidzenia, w których następuje nagły wzrost zapotrzebowania na transport (…) Powoduje to, że przewodnicy w pewnych okresach muszą zatrudniać więcej maszynistów niż w okresie całego roku. Z uwagi na to że maszynista jest wysoce wykwalifikowanym pracownikiem, nie ma możliwości zatrudnienia i zwalniania ich w zależności od potrzeb w ciągu roku- uzasadnia Arriva.

Jak dodaje spółka, z uwagi na specyfikę szkolenia maszynistów nie ma dużo chętnych do pracy na tym stanowisku, przez co jest ich nawet w sytuacji obniżonego zapotrzebowania na przewozy zbyt mało.

Przewoźnik chciałby także zmienić okres rozliczeniowy z dwóch do czterech mieszący w przypadku czasu pracy maszynisty zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy oraz wydłużenie z jednego do trzech miesięcy okresu rozliczeniowego dla maszynisty zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy. 

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2023 obowiązują nowe przepisy w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności – w zakresie obniżenia wymogów zdrowotnych dla kandydatów na maszynistów.