ARP Leasing wyleasinguje maszyny Rafamet dla PKP Intercity Remtrak

ARP Leasing wyleasinguje maszyny Rafamet dla PKP Intercity Remtrak

ARP Leasing podpisała trójstronną umowę z PKP Intercity Remtrak oraz Fabryką Obrabiarek Rafamet. Przedmiotem umowy jest dostawa maszyn dla oddziału PKP IC Idzikowice, które wyleasinguje ARP Leasing. Wartość umowy to 18 mln złotych netto.

W ramach zawartych umów, Idzikowicki oddział PKP Intercity Remtrak wzbogaci się o sześć nowoczesnych, wysokiej klasy maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych taboru kolejowego. Urządzenia zostaną dostarczone na zasadzie leasingu na okres 120 miesięcy i jeszcze w tym roku trafią do zakładu. Kontrakt zobowiązuje Rafamet do dostarczenia i uruchomienia maszyn, a także przeszkolenie pracowników PKP Intercity Remtrak z ich obsługi. Zamówienie jest realizowane w ramach III etapu rozbudowy oddziału spółki w Idzikowicach.

– Cieszymy się z finalizacji przygotowanego wspólnie kontraktu, a tym samym nawiązanej ścisłej współpracy, i dzięki niej możliwości włączenia się w ten interesujący i ważny gospodarczo projekt. Jego zakres i skala bliskie są naszym strategicznym celom. Jako spółka leasingowa, specjalizujemy się bowiem w finansowaniu systemów automatyki i robotyki przemysłowej, indywidualnych ciągów technologicznych z długim okresem wytwarzania, jak również w finansowaniu maszyn i urządzeń dla branży przemysłowej i usługowej, czego wymiernym przykładem są podpisane właśnie umowy. Dzięki sfinansowanej przez nas,  kompleksowej i złożonej linii naprawczej Remtrak będzie w stanie szybciej i sprawniej remontować i naprawiać użytkowany tabor, a poprzez to uniezależni się od zewnętrznych firm świadczących usługi remontowe  – mówi Wojciech Miedziński, prezes ARP Leasing.

– Podpisana dzisiaj umowa to bardzo ważny element  dalszego rozwoju zakładu Remtrak w Idzikowicach i cieszy nas fakt, że mamy w tym swój udział. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się doprowadzić do owocnej współpracy pomiędzy Fabryką Obrabiarek Rafamet – spółki z portfela aktywów Agencji Rozwoju Przemysłu oraz największym w Polsce kolejowym przewoźnikiem dalekobieżnym, jakim jest PKP Intercity. Mamy świadomość, że sfinansowanie sześciu obrabiarek pozwoli znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych przez PKP Intercity Remtrak przeglądów i napraw, a tym samym przyczyni się także do wzrostu zatrudnienia w regionie – komentuje Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

– Proces unowocześniania kolei jest niezbędny do tego, aby zapewnić pasażerom bezpieczne i komfortowe podróże. Jego realizacja to nie tylko inwestycje w zakup nowoczesnego taboru, ale także w zaplecza techniczne, które są niezbędne do utrzymania dobrego stanu technicznego floty pociągów. Podpisana dziś umowa jest przykładem współdziałania spółek skarbu państwa w zakresie rozwoju nie tylko kolei, lecz także polskiej gospodarki. Konsekwentnie inwestujemy w rozwój kompetencji PKP Intercity Remtrak, co pozwala nam podnosić jakość napraw taboru narodowego przewoźnika kolejowego. I co ważne, realizując to we własnym zakresie, w ramach Grupy Kapitałowej PKP Intercity – mówi Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych.

– Nowe, specjalistyczne maszyny, pozyskane w ramach zawartej umowy, pozwolą znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych przez PKP Intercity Remtrak przeglądów na czwartym i piątym poziomie utrzymania. Po zakończeniu modernizacji zakładu w Idzikowicach będzie on w stanie zaspokoić już około 90% potrzeb PKP Intercity w zakresie przeglądów P4 i do 25% przeglądów P5 wagonów, jak również niemal wszystkie prace przy zestawach kołowych – deklaruje Zbigniew Wojtas, p.o. prezesa Zarządu PKP Intercity Remtrak.

Dostawa obrabiarek sfinansowanych przez ARP Leasing, to kolejny element, trwającej od 2019 roku, modernizacji zakładu w Idzikowicach, którego głównym celem jest podnoszenie jakości napraw taboru kolejowego i usług świadczonych w tym zakresie. Inwestycja ta ma również istotne znaczenie z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Docelowo pracę w oddziale na terenie Idzikowic znajdzie od 400 do 450 nowych pracowników, co przełoży się łącznie na ponad 800 miejsc pracy.