Andrzej Massel dyrektorem Instytutu Kolejnictwa

Andrzej Massel dyrektorem Instytutu Kolejnictwa

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, z dniem 1 kwietnia 2022 r., powołał Andrzeja Massela na stanowisko dyrektora Instytutu Kolejnictwa.

Jednocześnie, z dniem 31 marca 2022 r. Pan Andrzej Massel został odwołany ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Kolejnictwa oraz zwolniony z pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Kolejnictwa, które wyznaczone zostały pismem 22 października 2021 r.

Andrzej Massel urodził się 19 stycznia 1965 r. w Gdańsku. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Na tym samym Wydziale uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Od 1990 r. związany z Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa) – od stycznia 2005 r do grudnia 2010 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych. Pod koniec 2010 r. został powołany na podsekretarza stanu ds. kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury a 23 listopada 2011 objął tożsame stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ze stanowiska odszedł po utworzeniu 27 listopada 2013 r.  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W 2014 r. ponownie został zastępcą dyrektora Instytutu Kolejnictwa a od 22 października pełnił obowiązku dyrektora.

Jest współautorem licznych prac studialnych dotyczących inwestycji transportowych w Polsce.