Alstom ZWUS z umową na przegląd napędów zwrotnicowych

Alstom ZWUS z umową na przegląd napędów zwrotnicowych

PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie podpisał umowę z Alstom ZWUS na wykonanie przeglądu elektrycznych napędów zwrotnicowych. Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-5 po 10 latach eksploatacji. Prace wykonane będą na stacjach Iłowo, Działdowo, Rybno Pomorskie, Montowo, Iława, Marcinkowo oraz Pasym.

Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki ponieważ jak tłumaczy zamawiający, Alstom ZWUS (dawniej Bombardier Transportation (ZWUS)) z Katowic jest jedynym producentem i serwisantem elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-5.

Za wykonane prace producent urządzeń otrzyma 2 209 800 zł netto.