Alstom i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy

Alstom i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy

Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Alstom podpisały porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i rozwijania kompetencji przyszłych inżynierów sektora kolejowego w Polsce. Projekt zakłada wymianę doświadczeń, realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz szerokie wsparcie studentów uczelni. Podpisanie porozumienia miało miejsce 7 października 2021 r. na Politechnice Warszawskiej. 

Inicjatywa ma na celu wsparcie uczelni w zakresie kształcenia studentów, polegające na rozwijaniu odpowiednich kompetencji przyszłych inżynierów sektora kolejowego w Polsce. Ponadto umożliwi studentom odbywanie praktyk i staży, a także dalszy rozwój kariery w strukturach Alstom. Współpraca obejmuje również organizowanie wspólnych szkoleń, konferencji i spotkań naukowych oraz wspólne prace badawczo-rozwojowe.

– Jako największy producent i eksporter w branży kolejowej w Polsce, dysponujemy wiedzą i doświadczeniem w sektorze mobilności. Chętnie dzielimy się z młodymi ludźmi, którzy przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Jestem przekonany, że współpraca z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej przyniesie obopólne korzyści, a w efekcie wpłynie na dalszy dynamiczny rozwój polskiego przemysłu transportowego – powiedział Artur Fryczkowski, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju biznesu Alstom w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Bałtyckich, który jest odpowiedzialny za koordynację współpracy z uczelnią.

Alstom jest światowym liderem w branży produkcji i utrzymania taboru kolejowego oraz systemów sterowania ruchem kolejowym. W Polsce firma działa od prawie 25 lat. W 11 zakładach Alstom w Polsce zatrudnionych jest ponad 4000 osób.