Aktualizacja zasad zgłaszania się na kwarantannę po przyjeździe z zagranicy

Aktualizacja zasad zgłaszania się na kwarantannę po przyjeździe z zagranicy

Od soboty, 23 stycznia 2021 r., pasażerowie przyjeżdżający do Polski transportem zbiorowym, którzy posiadają negatywny wynik testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny. Jeśli podróżujesz pociągiem do Polski, ale nie poddałeś się badaniu, nadal jesteś zobowiązany do zgłoszenia się na obowiązkową kwarantannę, dzwoniąc na infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W dalszym ciągu pasażerowie, którzy przyjeżdżają transportem zbiorowym do Polski z zagranicy, są objęci obowiązkiem odbycia 10-dniowej kwarantanny. W związku z tym podróżni, po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej transportem kolejowym, mają obowiązek samodzielnego zgłoszenia tego faktu, dzwoniąc pod czynny całodobowo oficjalny numer infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego: +48 222 500 115 w celu administracyjnego nałożenia na nich obowiązkowej kwarantanny.

Od 23 stycznia z tego obowiązku zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku tego testu. Rezultat badania (w języku polskim lub w języku angielskim) należy okazać podczas ewentualnej kontroli Straży Granicznej.

Przewoźnicy, którzy uruchamiają pociągi transgraniczne, zobowiązani są do informowania pasażerów o aktualnie obowiązujących zasadach przekazywania zgłoszeń.

Zgodnie z zaleceniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego skierowanego do przewoźników, informacje te powinny być przekazywane za pomocą stron internetowych oraz komunikatów głosowych i wizualnych na pokładzie pociągów międzynarodowych, które w miarę możliwości powinny zostać przygotowane w co najmniej 2 językach (języku polskim oraz dodatkowo angielskim, niemieckim lub czeskim).