Akiem i Siemens Mobility z umowę ramową na dostawę lokomotyw Vectron

Akiem i Siemens Mobility z umowę ramową na dostawę lokomotyw Vectron

Siemens Mobility i Akiem podpisały kontrakt na dostawę 20 lokomotyw Vectron. Dzięki temu nowemu kontraktowi Akiem potwierdza swoją pozycję lidera na europejskim rynku leasingu oraz ambicję dostarczania europejskim przewoźnikom towarowym i pasażerskim odpowiedniego, wydajnego taboru.

– Jesteśmy dumni, że możemy oprzeć się na nowym partnerstwie z Siemens Mobility i zdywersyfikować nasze portfolio floty. W firmie Akiem jesteśmy zaangażowani w oferowanie naszym klientom w całej Europie lokomotyw, które zabezpieczą i rozwiną ich działalność transgraniczną. Wciąż wzmacniamy naszą zdolność do świadczenia niezawodnych, wydajnych, bezpiecznych i efektywnych kosztowo usług trakcyjnych, których wymagają pasażerowie i przewoźnicy towarowi. Przejęcie to w znacznym stopniu pomoże w szerszym rozwoju naszej działalności pasażerskiej, dzięki pojazdom oferującym prędkość trakcyjną do 200 km/h. Jesteśmy zachwyceni, że będziemy mogli nadal dostarczać naszym klientom najnowocześniejsze lokomotywy do korytarzy w kierunku rynków w Skandynawii, Włoszech oraz Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej – powiedział Fabien Rochefort, CEO grupy Akiem,

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania Akiem jako nowego klienta Vectron. Vectron to wysoce niezawodna, przyjazna dla środowiska i mocna lokomotywa, która spełnia europejskie wymagania transportowe i zapewnia naszym klientom maksymalną elastyczność – dodał Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock w Siemens Mobility, dodaje.

Zamówione lokomotywy wielosystemowe mają maksymalną moc 6,4 MW i prędkość maksymalną 200 km/h. Są one wyposażone w wymagany krajowy system sterowania pociągiem oraz europejski system sterowania pociągiem ETCS.

Siemens Mobility sprzedał do tej pory 1 156 lokomotyw Vectron, w tym 767 jednostek Vectron MS, 58 klientom w 16 krajach. Flota lokomotyw Vectron przebiegła do tej pory ponad 500 milionów kilometrów. Lokomotywy oparte na platformie Vectron są dopuszczone do eksploatacji w 20 krajach europejskich.

Polscy operatorzy i przewoźnicy kolejowi zakupili już blisko 100 nowoczesnych elektrycznych lokomotyw Siemensa (Husarze, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich CARGOUNIT, PKP Intercity, PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej oraz Laude Smart Intermodal.