A. Martyniuk: zakup nowych pociągów będzie dla Polregio rewolucją

A. Martyniuk: zakup nowych pociągów będzie dla Polregio rewolucją

Prezes Polregio Artur Martyniuk wziął udział w debacie otwarcia Europejskiego Forum Taborowego. Przyznał, że ogłoszony na początku maja przetarg na zakup do 200 nowych EZT-ów będzie dla przewoźnika rewolucją.

Podczas debaty otwarcia Europejskiego Forum Taborowego pt.: „Zakupy, modernizacje i remonty taboru kolejowego a megatrendy światowej gospodarki oraz sytuacja polityczna – jaka będzie przyszłość sektora w regionie” prezes regionalnego przewoźnika powiedział, że spółka skokowo nadrabiamy zaległości taborowe.

-W perspektywie finansowej 2014-2020, gdy wielu przewoźników kolejowych kupowało nowe pociągi za ułamek ich wartości, nie mogliśmy niestety korzystać z funduszy na zakup nowego tabor ze względu na brak notyfikacji udzielonej w 2015 r. pomocy publicznej. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna – przyznał Martyniuk

W ubiegłym roku Komisja Europejska zaakceptowała pomoc publiczną dla przewodnika. W ostatnich latach Polregio wyszło też z definicji spółki w trudnej sytuacji ekonomicznej i po raz drugi z rzędu zanotowało dodatni wynik na działalności podstawowej.

–  To wraz z umowami wieloletnimi, z których większość zawarto do 2030 r., oznacza, że spółka jest w pełni „bankowalna”, czyli może zaciągać zobowiązania na niezbędne inwestycje – powiedział Artur Martyniuk.

Prezes przewoźnika przyznał również, że zapewnienie transportu w regionach to również odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na transport zbiorowy w związku z napływem mieszkańców Ukrainy do Polski.

– Polregio jest często jedynym operatorem transportu zbiorowego w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Kolej regionalna powinna być komfortowa i zapewniać 10-12 par pociągów na trasie, aby pasażerowie nie musieli się uczyć rozkładu jazdy, bo za 15-20 minut przyjedzie na peron kolejny skład – podkreślił Artur Martyniuk.

Przypomnijmy, że na początku maja Polregio ogłosiło przetarg na podpisanie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich. Spółka planuje podpisać umowę z maksymalnie siedmioma wykonawcami.

Warto dodać, że jeszcze kilka dni temu nad przewoźnikiem wisiało widmo strajku generalnego. Ostatecznie przedstawiciele zarządu spółki i związków zawodowych podpisali stosowne porozumienie.