45 pojazdów FLIRT w parku taborowy Kolei Mazowieckich

45 pojazdów FLIRT w parku taborowy Kolei Mazowieckich

W drugiej połowie listopada zostały odebrane kolejne dwa nowoczesne pojazdy wyprodukowane dla Kolei Mazowieckich przez siedlecką spółkę Stadler Polska. Tym samym zostało zrealizowane już 75 procent rekordowego zamówienia na dostawę 61 szt. nowoczesnych pojazdów ER160 FLIRT.

21 listopada w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów zostały podpisane końcowe protokoły techniczne pojazdów o numerach 44 oraz 45. Pojazdy wyprodukowano w ramach czwartej z pięciu umów wykonawczych zawartych pomiędzy spółką Koleje Mazowieckie a Stadler Polska. Umowa zawarta w I kwartale 2021 r. obejmowała  dostawę 15 sztuk ezt typu FLIRT. Wszystkie pojazdy zostały dostarczone, tym samym czwarta umowa wykonawcza została zrealizowana w całości. Wartość umowy to prawie 500 mln zł brutto. Projekt uzyskał dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 w wysokości około 202 mln zł.

– W tym roku zakończyliśmy odbiory pojazdów z III umowy oraz w całości zrealizowaliśmy IV umowę wykonawczą. Mamy już 45 nowoczesnych i komfortowych FLIRTÓW, a ostatnie udało się odebrać nawet tydzień przed planowanym terminem. Dzięki bardzo dobrej współpracy z firmą Stadler Polska realizujemy politykę taborową zgodnie z zaplanowanymi założeniami oraz inwestujemy w rozwój Spółki. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu i mam nadzieję, że kolejne pojazdy przeznaczone do obsługi mazowieckich połączeń również będą dostarczane terminowo – powiedział Robert Stępień, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.

Nowoczesne ezt serii ER160 produkowane przez firmę Stadler zostały wykonane z lekkich stopów aluminiowych, co wpływa na niższe zużycie energii oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska i jest bardzo ważne w obecnych czasach. Natomiast zastosowanie nowych technologii oraz wyposażenie pojazdów, m.in. w defibrylatory AED, znacząco przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróży.

– Rozpoczynając działalność przewozową KM miały do dyspozycji około 170, głównie wysłużonych, ezt. Teraz mamy łącznie 319 pojazdów, z czego ponad 50 procent to nowo zakupione, a nowoczesne FLIRTY stanowią prawie 20 procent ilostanu taborowego KM. To efekt przemyślanej strategii Kolei Mazowieckich poprawiający wizerunek Spółki, a przede wszystkim rezultat polepszający warunki podróżowania na Mazowszu – podkreśla Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny.

– Bardzo się cieszę, że nasza współpraca z Kolejami Mazowieckimi przebiega tak sprawnie. Kończymy dziś realizację czwartej z pięciu umów wykonawczych zawartych z naszym Klientem, a pojazdy trafiają do przewoźnika kilka dni przed terminem kontraktowym. W obecnej, trudnej sytuacji rynkowej to bardzo pozytywna wiadomość. Wiem, że nasze FLIRTY cieszą się dużą sympatią pasażerów, co jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji. Cieszymy się, że dzięki innowacyjnym pojazdom Stadlera zmienia się oblicze polskiej kolei, która staje się coraz bardziej nowoczesna, bezpieczna i komfortowa. To dobry kierunek, tą drogą będziemy dalej podążać – powiedział Tomasz Prejs, Prezes Zarządu Stadler Polska.

Umowa ramowa, która była zawarta w 2018 r. dotyczy zakupu 61 pojazdów typu ER160 FLIRT, a jej wartość to ponad 2 mld zł. Już w przyszłym roku będziemy posiadali wszystkie zamówione pojazdy, jednak to nie oznacza końca inwestycji taborowych, które zaplanowane są w dalszej kolejności.