4,4 mln zł zysku netto ZUE w 2020 r.

4,4 mln zł zysku netto ZUE w 2020 r.

Spółka ZUE poinformowała, że w 2020 roku osiągnęła 4,4 mln zł zysku netto, to 1,3 mln więcej niż rok wcześniej. Spadły natomiast przychody, które wyniosły 849,6 mln wobec 934,9 mln zł w 2019 r. spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,5 mld zł

Według przekazanych informacji spółka ZUE w 2020 roku uzyskała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 28 mln zł (23,1 mln zł w 2019 r.) a zysk na działalności operacyjnej 9,8 mln zł (6,3 mln zł w 2019 r.).

– Na poziomie jednostkowym spółka odnotowała zwiększenie marży brutto na sprzedaży do wartości 3,3% w 2020 roku (2,5% w 2019). Uległy również poprawie wyniki na pozostałych poziomach, zysk netto ZUE zwiększył się o ok. 39%. W latach 2019-2020 przeroby ZUE utrzymywały się na poziomie ponad 800 mln zł, co wynika ze znacznego zaangażowania spółki w realizacji zadań w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku – czytamy w komunikacie giełdowym.

Zgodnie z przedstawionymi danymi Grupa ZUE w 2020 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 901,4 mln zł (996,2 mln zł w 2019), zysk brutto na sprzedaży w wysokości 31,3 mln zł (27,9 mln zł w 2019 r.), zysk na działalności operacyjnej 10,6 mln zł (7,9 mln zł w 2019 r.) oraz 4,3 mln zł zysku netto (3,8 mln zł w 2019 r.).

– Na rynku kolejowym są plany ogłoszenia do końca tego roku przetargów o wartości ok. 16mld zł głównie w ramach kontynuacji KPK i w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027. Mają to być zadania w większości w konwencji „buduj”. ZUE zamierza aktywnie uczestniczyć w powyższych postępowaniach przetargowych oraz liczy na ich szybkie ogłoszenie i rozstrzygnięcia – czytamy dalej w komunikacie.

Spółka dodała, że na chwilę obecną liczba przetargów na tym rynku jest ograniczona, co przekłada się na dużą konkurencję o zlecenia i niskie ceny ofertowe, których poziom nie jest atrakcyjny dla ZUE.

– Obecna sytuacja na rynku kolejowym jest zgodna z wcześniejszymi przewidywaniami spółki, która od dłuższego czasu dywersyfikuje portfel zamówień poprzez pozyskiwanie zleceń na rynku miejskim – podała ZUE.