4,1 mln zł zysku netto ZUE w I kw. 2022 r.

4,1 mln zł zysku netto ZUE w I kw. 2022 r.

Zarząd ZUE przedstawił wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 141,9 mln zł wobec 141,2 mln zł w tym samym okresie 2021 r.

Według wstępnych danych zysk brutto na sprzedaży wyniósł 7,4 mln zł wobec 4,8 mln zł w I kw. 2021 r., zysk na działalności operacyjnej osiągnął 3,7 mln zł wobec 0,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 4,1 mln zł i był o 4 mln większy niż w tym samym czasie 2021 r. (0,01 mln zł).

– W I kwartale 2022 roku spółka ZUE wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 5,2%, co stanowi poprawę w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (I kwartał 2021 r. – 3,4%). Na koniec I kwartału 2022 roku poziom środków pieniężnych w kasie wyniósł 72 mln zł. – napisano w komunikacie.

Spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,5 mld zł. ZUE aktywnie składa oferty w przetargach na rynku miejskim i kolejowym.

Szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raporcie spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za I kwartał 2022 roku.