3,4 mln zł zysku netto ZUE po III kwartałąch 2020 r.

3,4 mln zł zysku netto ZUE po III kwartałąch 2020 r.

Spółka ZUE zanotowała po trzech kwartałach 2020 roku 573 mln zł przychodów oraz zysk brutto ze sprzedaży wynoszący 20,3 mln zł. Marża brutto wzrosła do 3,5% z 2,8% w tym samym okresie rok wcześniej. Spółka wypracowała 5,1 mln zł zysku operacyjnego, EBITDA na poziomie 15 mln zł oraz zysk netto w wysokości 3,4 mln zł. 

Skonsolidowane przychody Grupy ZUE po trzech kwartałach 2020 wyniosły 610,8 mln zł. Grupa wypracowała zysk brutto w wysokości 22,9 mln zł, co oznacza wzrost marży brutto do 3,8%, wobec 3,1% w tym samym okresie rok wcześniej.  Na poziomie operacyjnym Grupa wypracowała 5,1 mln zł, EBITDA wyniosła 15,1 mln zł a zysk netto: 2,9 mln zł.

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,6 mld zł. W 2020 roku Grupa pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 142 mln zł netto oraz ma obecnie złożone i wybrane jako najkorzystniejsze oferty w przetargach miejskich o łącznej wartości ok. 190 mln zł netto.

Grupa ZUE dokłada starań w celu utrzymania reżimu sanitarnego we wszystkich obszarach działalności, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i minimalizacji ryzyka wpływu pandemii koronawirusa na swoją działalność, dzięki czemu nie miała ona do tej pory znaczącego wpływu na sytuację finansową i organizacyjną Spółki.

– W okresie trzech kwartałów poprawiliśmy marżę brutto, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. Jeszcze w tym roku skończymy znaczną część kontraktów kolejowych pozyskanych na trudnym rynku kolejowym w latach 2016-2017. Spółka realizuje projekty bez istotnych przeszkód, dokładając starań by utrzymać odpowiedni reżim sanitarny w każdym obszarze działania. W ramach wdrożonych środków ostrożności, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników, m.in. wyposażamy ich w niezbędne środki ochronne, jak również zapewniamy dostęp na nasz koszt do testów na obecność koronawirusa – powiedział Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A.

Grupa ZUE oraz spółka ZUE rozważnie podchodzą do przyszłości planując dalsze etapy prac na bieżących projektach.

– Zabezpieczyliśmy już kontrakty zarówno z podwykonawcami, jak i z dostawcami materiałów – zaznacza Nowak

Pozyskując kontrakty spółka każdorazowo uważnie analizuje ich atrakcyjność.

– Dążymy do zwiększenia udziału projektów miejskich w portfelu zamówień, pozyskując zlecenia typu „buduj” – obecnie mamy złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach miejskich o wartości ok. 190 mln zł i nadal ofertujemy – informuje prezes ZUE.

Według Wiesława Nowaka, branża infrastrukturalna relatywnie dobrze radzi sobie z ograniczeniami związanymi z pandemią. Rynek wykonawców przygotował się na duży program inwestycyjny i realizuje go z powodzeniem.

– Na rynku kolejowym obecnie powoli kończą się zadania realizowane w obecnej perspektywie finansowej UE w ramach Krajowego Programu Kolejowego. W nowej perspektywie, oprócz zadań modernizacyjnych będą również realizowane budowy nowych dróg kolejowych, m.in. projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z  komponentem kolejowym (budowa nowych linii o długości ok. 1 800 km, z czego ponad 500 km w ciągu najbliższych 6 lat). W ramach CPK planowane są również modernizacje istniejącej infrastruktury kolejowej na potrzeby nowego układu komunikacyjnego – mówi Nowak

Prezes ZUE uważa, że rynek jest przygotowany na dalszy wzrost

– Ważne jest, aby odpowiednimi działaniami rządu i zamawiających wykorzystywać jego potencjał w sposób płynny, przewidywalny i cykliczny, jednocześnie zachęcając branżę do dalszego inwestowania. Uniknięcie luki inwestycynej a następnie spiętrzenia zleceń w krótkim czasie to obecnie  najważniejsze wyzwanie. W tym kontekście ważne jest wyciągnięcie wniosków z przeszłości i ogłaszanie przetargów już teraz oraz jak najszybsze uruchomienie środków i postępowań przetargowych, zarówno z funduszu odbudowy związanego z pandemią COVID-19, jak i z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 – dodaje Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A.