300 zł podwyżki dla pracowników Kolei Wielkopolskich

300 zł podwyżki dla pracowników Kolei Wielkopolskich

Zarząd Kolei Wielkopolskich oraz przedstawiciele czterech organizacji związkowych podpisali porozumienie dotyczące drożenia podwyżki dla każdego zatrudnionego pracownika spółki.

Jak czytamy w porozumieniu podwyżka wynagrodzenia zasadniczego nastąpi o 1 czerwca 2022 r. w wysokości 300 zł brutto dla każdego zatrudnionego pracownika wg stanu zatrudniania na dzień 7 lipca 2022 r.

Spłata podwyżki za miesiące czerwiec i lipiec nastąpi przy wypłacie wynagrodzenia za sierpień 2022 r. Strony uzgodniły rownież, że w pierwszej dekadzie grudnia odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące pozostałej kwoty podwyżki, o którą występowanie zawiązki zawodowe.

Przypomnijmy, że w maju związki zawodowe działające w Kolejach Wielkopolskich zażądały wdrożenia z dniem 1 czerwca 2022 r. podwyżek wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym w wysokości 1000 zł dla wszystkich pracowników wynagradzanych zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników przewoźnika.

Jak uzasadnili wówczas związkowcy, oczekiwana i postulowana podwyżka uzasadniona jest spadkiem siły nabywczej pieniądza czy wysoką inflacją powodującą radykalne obniżenie poziomy życia pracowników.

Dlaczego jednak zgodzono się na mniejszą kwotę? Jak tłumaczy Piotr Senk, przewodniczący Związek Zawodowy Pracowników Spółki Koleje Wielkopolskie, po zapoznaniu się z sytuacją ekonomiczną spółki, a także braku podpisania umowy rocznej z Urzędem Marszałkowskim, podjęto decyzję o przyznaniu kwoty 300 zł wraz ze spłatą od miesiąca czerwca i ustalając jednocześnie iż dalsze rozmowy odbędą się w miesiącu grudniu.

–  Nie zamykamy tym samym sobie drogi do dalszych negocjacji w wysokości podwyżek od przyszłego roku – dodał przewodniczący.

Poinformował również, że w październiku 2022 związki zawodowe przystąpią do rozmów w temacie układu zbiorowego.