22,9 mln ton towarów przetransportowano w marcu 2022 r.

22,9 mln ton towarów przetransportowano w marcu 2022 r.

Pod względem przewiezionej masy towarów, marzec tego roku był najlepszym miesiącem od listopada 2010 r. Koleją przetransportowano 22,9 mln ton, co oznacza wzrost o 7,3% w porównaniu z marcem 2021 r.

Praca przewozowa również osiągnęła poziom niespotykany w ostatnich latach (w tym przypadku od października 2018 r.) i wyniosła 5,5 mld tonokilometrów (wzrost o 13,9%). Praca eksploatacyjna to 7,6 mln pociągokilometrów i wzrost rok do roku o 7,2%. Średnia odległość przewozu 1 tony była wyższa o 14 km i wyniosła 239 km.

Marcowe wyniki w porównaniu do danych z lutego 2022 r. w przewiezionej masie były wyższe o 3,1 mln ton (15,6%), praca przewozowa wzrosła o 0,9 mld tonokilometrów (20,7%), natomiast praca eksploatacyjna o 1,2 mln pociągokilometrów (18,7%). Średnia odległość wydłużyła się o 10 km.

 -Koniec pierwszego kwartału był pełen wyzwań dla branży, w związku z wojną w Ukrainie i wszystkimi konsekwencjami z nią związanymi, włącznie z potrzebą przystosowania się do zmian na rynku logistyczno-transportowym. Marzec był miesiącem, w którym niemal wszyscy przewoźnicy odnotowali wyższe wyniki niż miesiąc wcześniej. Trudno jednak mówić o długotrwałych trendach wzrostowych. Na znaczne zwiększenie przewozów wpływ miało większe zapotrzebowanie na surowce oraz transport i magazynowanie towarów w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

W I kwartale 2022 r. przewieziono łącznie 62,24 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła 14,6 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 20,7 mln pociągokilometrów. W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku oznacza to wzrosty odpowiednio o 5,56 mln ton (9,8%), 1,7 mld tonokilometrów (13,6%) oraz 1,5 mln pociągokilometrów (8%).Średnia odległość przewozu w całym kwartale osiągnęła 234 km.

Udziały przewoźników za okres styczeń-marzec 2022

Porównując udziały przewoźników wg masy przewiezionych towarów widzimy ze liderem pozostaje PKP Cargo z wynikiem 36,95%, kolejne miejsce zajmuje spółka DB Cargo Polska – 16,63% a podium zamyka Lotos Kolej – 5,01%.

Gdy weźmiemy pod uwagę udziały przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów w zestawieniu prowadzi PKP Cargo – 40,85%, na drugim miejscu jest Lotos Kolej z wynikiem 9,22% a trzecie miejsce zajmuje DB Cargo Polska – 5,47%.