20 przebudowanych peronów w woj. kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim

20 przebudowanych peronów w woj. kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim

Podróżni zyskali i zyskują coraz lepszy dostęp do pociągów to m. in. efekt przebudowy stacji i przystanków. Kolej staje się bardziej atrakcyjnym i przyjaznym środkiem transportu. Dzięki wykorzystaniu przez PLK SA środków z projektów unijnych oraz środków budżetowych z kolei dogodnie mogą korzystać wszyscy podróżni.

Na terenie woj. kujawsko – pomorskiego PLK SA przebudowała 15 peronów. Wygodniejszy dostęp do kolei zapewniają wyższe i lepiej wyposażone konstrukcje na stacjach i przystankach Gniewkowo, Suchatówka, Papowo Toruńskie, Turzno, Kamionki Jezioro, Rychnowo Wielkie, Zieleń oraz Książki. Efektem prac są wygodniejsze podróże na trasie z Poznania przez Toruń do Olsztyna (linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa).

Perony dzięki budowie pochylni stały się dostępniejsze dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Są wiaty i ławki oraz nowe gabloty informacyjne i oznakowanie, ułatwiające orientację. Wsparciem dla osób niewidomych i niedowidzących są ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą. Zamontowano również jaśniejsze oświetlenie typu LED.

W Wielkopolsce przebudowano 4 perony na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań Główny. Lepszy dostęp do kolei zapewniony został na stacjach i przystankach Domanin, Łęka Opatowska, Solec Wielkopolski i Pierzchno. Do kwietnia 2023 r. planowane jest zakończenie prac na peronach w Słupi oraz Kępnie, gdzie dostęp do kolei ułatwią 2 windy. Na terenie woj. łódzkiego podróżni wygodniej wsiadają do pociągów z przebudowanego peronu na przystanku Wolbórka, na trasie łączącej Łódź z Piotrkowem Trybunalskim.

Inwestycja pn. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007 – 2013” ma wartość ok. 100 mln zł przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.