20 mln zł na rozwój terminalu intermodalnego Laude

20 mln zł na rozwój terminalu intermodalnego Laude

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało umowę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki której przeprowadzona zostanie modernizacja terminalu przeładunkowego Laude Smart Intermodal w Zamościu. Projekt przyczyni się bezpośrednio do przeniesienia międzygałęziowej pracy przewozowej z transportu samochodowego na transport kolejowy.

W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia do przeładunku oraz system teleinformatyczny umożliwiający zarządzanie ruchem kontenerów na terminalu.

– Transport intermodalny, a co za tym idzie działalność terminali przeładunkowych stale rozwija się i popyt na tego typu usługi rośnie. Unia Europejska konsekwentnie wspiera inwestycje, które mają na celu przeniesienie transportu drogowego na kolej i inne zrównoważone formy transportu, a rozbudowa infrastruktury przeładunkowej jest niezbędna dla podniesienia konkurencyjności kolei. Są to inwestycje perspektywiczne, korzystne dla środowiska oraz odpowiadające na zapotrzebowanie rynku. Należy zauważyć, że inwestycje w transport intermodalny stwarzają również nowe szanse dla przedsiębiorców z sektora transportu drogowego, którzy dzięki współpracy z przewoźnikami kolejowymi będą mogli poszerzyć swoją ofertę i lepiej wykorzystać zasoby. – powiedział dr Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Projekt wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój transportu intermodalnego, ale także na promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Przyczyni się też do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia hałasu.

Uruchomienie dwóch nowoczesnych terminali intermodalnych w ramach projektu pozwoli na pełniejsze wykorzystywanie możliwości kontenerów różnego typu oraz wagonów o zwiększonych ładownościach nabytych we wcześniejszych przedsięwzięciach, z którymi projekt ten jest kompatybilny. 

– Zwiększenie udziału alternatywnych dla przewozów drogowych gałęzi transportu, poprzez inwestycje w rozwój transportu intermodalnego, to ważny cel na mapie naszych priorytetów. Kolejna już umowa ze spółką Laude Smart Intermodal jest tego najlepszym dowodem. Terminale przeładunkowe i dostęp do sieci połączeń kolejowych umożliwiające lepsze wykorzystanie możliwości logistycznych, to nie tylko istotne odciążenie ruchu kołowego, ale także znaczący wpływ na ochronę środowiska i zmniejszenie hałasu. Rozwój nowych szlaków komunikacyjnych i tak sprawnie przeprowadzane inwestycje nie byłby możliwe bez wsparcia z Unii Europejskiej – dofinansowanie dla tego projektu to prawie 20 mln złotych.- zaznaczyła Joanna Lech – p.o. Dyrektora CUPT

Projekt ma charakter mieszany, tj. infrastrukturalno-zakupowy, dla lokalizacji w Zamościu realizowana będzie inwestycja infrastrukturalno-budowlana i zakupowa, natomiast w Sosnowcu wyłącznie zakupy.