169,1 mln zł zysku netto spółki Newag w 2020 r.

169,1 mln zł zysku netto spółki Newag w 2020 r.

Zarząd Newagu poinformował o wstępnych wynikach finansowych za 2020 rok. Przychody spółki ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1,33 mld złotych i były wyższe o 434,9 mln zł (+48,8%) w porównaniu do roku 2019.

Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 304,4 mln zł i była wyższa o 138,2 mln zł (+83,0%). W ujęciu procentowym marża ta wzrosła o 4,3 punkty procentowe: z 18,7% w 2019 do 23% w roku 2020.

W 2020 roku spółka Newag wypracowała zysk netto w wysokości 169,1 mln zł, czyli o 120,2 mln więcej niż w roku 2019. Jednocześnie EBITDA wyniosła 233,6 mln zł w porównaniu z 116,1 mln zł za rok 2019.

Przychody Grupy Newag ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1,32 mld złotych i były wyższe o 424 mln zł (+47,3%) w porównaniu do roku 2019. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 371,9 mln zł i była wyższa o 165,4 mln zł (+80,1%). W ujęciu procentowym marża ta wzrosła o 5,1 punkty procentowe: z 23% w 2019 do 28,2% w roku 2020.

W 2020 roku Grupa Newag wypracowała zysk netto w wysokości 218,9 mln zł, czyli o 127,4 mln więcej niż w roku 2019. Jednocześnie EBITDA wyniosła 291,8 mln zł w porównaniu z 163,9 mln zł za rok 2019.

–  Czynnikami, które w roku 2020 wpłynęły istotnie na działalność spółki i Grupy były zbudowany portfel zamówień na rok 2020 gwarantujący efektywne wykorzystanie zasobów, struktura sprzedaży pojazdów, w której przewagę miały przychody w segmencie lokomotyw, seryjność produkcji rozumiana jako ilość pojazdów tego samego typu głównie w segmencie lokomotyw, co pozwoliło zoptymalizować koszty produkcji i uwolnić efekt skali – podaje Newag.

Ostateczne wyniki zostaną przekazane w raporcie rocznym, którego publikacja zaplanowana jest na 28 kwietnia 2021 roku.