14 mln zł na ostatni etap prac na towarowej obwodnicy Bydgoszczy

14 mln zł na ostatni etap prac na towarowej obwodnicy Bydgoszczy

Na stacji Bydgoszcz Emilianowo będą nowe tory i rozjazdy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły 14 mln zł na ostatni etap prac na towarowej obwodnicy Bydgoszczy. Pomiędzy Nową Wsią Wielką a Maksymilianowem pociągi towarowe pojadą szybciej, sprawniej i bezpieczniejszej. Wcześniej na poprawę obwodnicy przeznaczono już 115 mln zł.

PLK także w województwie kujawsko-pomorskim poprawiają stan linii kolejowych, by skrócić czas przewozu ładunków i zwiększać konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych względem innych środków transportu.

Rozpoczęły się prace na stacji Bydgoszcz Emilianowo. Wymienione zostaną tory oraz 7 rozjazdów, ważnych elementów linii kolejowej pozwalających na sprawny przejazd składów z toru na tor. Realizacja prac pozwoli na usunięcie ograniczeń prędkości. Zamontowane zostaną też nowe urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym. Wykonawca rozpoczął demontaż starych torów. Na placu budowy zgromadzono niezbędne materiały m. in. 2 tys. podkładów.

Przebudowa stacji Bydgoszcz Emilianowo jest ostatnią fazą prac w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo – etap III”. PLK wzmocniły już podtorze na szlaku Bydgoszcz Emilianowo – Bydgoszcz Wschód oraz wymieniły 3 rozjazdy na stacji Bydgoszcz Leśna. Wartość zadania to 14,2 mln zł netto ze środków własnych PLK. Prace potrwają do końca listopada br.

PLK dla sprawnych kolejowych przewozów towarowych

W ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska” na tzw. towarowej obwodnicy Bydgoszczy PLK wymieniły ok. 60 km torów i ok. 25 km sieci trakcyjnej. Zamontowano 16 nowych rozjazdów. Prace objęły także 6 wiaduktów kolejowych i most. Korzystne efekty są też dla kierowców, gdyż poprawiono jezdnię na 12 przejazdach kolejowo-drogowych. Na te prace w latach 2016-2018 przeznaczono już ponad 115 mln zł ze środków budżetowych.

Dzięki inwestycji pociągi towarowe, już na całym zmodernizowanym odcinku, pojadą z prędkością do 100 km/h. Przewóz towarów będzie nie tylko szybszy i sprawniejszy, ale i bezpieczniejszy. W efekcie inwestycji możliwy będzie przejazd cięższymi składami z naciskiem 221 kN/oś.