129 mln zł na modernizacje trasy z Krakowa do Bielska-Białej

129 mln zł na modernizacje trasy z Krakowa do Bielska-Białej

Dodatkowy przystanek w Wadowicach i nowe perony w Barwałdzie Średnim, Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie, Andrychowie będą efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Projekt na odcinku Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Andrychów  za 129 mln zł zaplanowany jest w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

W lipcu rozpoczęły się prace w ramach projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie Wadowice – Andrychów. Mieszkańcy Wadowic zyskają lepszą dostępność do kolei dzięki nowemu przystankowi w rejonie osiedla Podhalanin. Do potrzeb podróżnych przygotowana będzie stacja Andrychów i przystanki w Choczni, Choczni Górnej oraz w Inwałdzie. Odnowione perony ułatwią pasażerom dostęp do pociągów. Będą nowe wiaty, ławki, oznakowanie i tablice informacyjne.

– Inwestycja na linii kolejowej Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – Andrychów, w tym nowy przystanek w Wadowicach,  to zwiększenie dostępu do kolei i poprawa warunków życia mieszkańców. Podobne projekty, ułatwiające komunikację, realizowane są na terenie całego kraju. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest nowoczesna, bezpieczna, komfortowa przewidywalna polska kolej  – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże z Małopolski na Podbeskidzie zapewni m.in. budowa mijanki w Barwałdzie Średnim. Takie rozwiązanie zwiększy przepustowość trasy. Przewoźnicy będą mogli uruchomić dodatkowe pociągi. Przebudowany będzie tor i sieć trakcyjna. Prace na 40 przejazdach zwiększą bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie realizują Krajowy Program Kolejowy o wartości blisko 76 mld zł. Podróżni zyskują atrakcyjne możliwości podróży, wykonawcy kontynuują inwestycje i rozpoczynają kolejne zadania. Inwestycja na trasie Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – Andrychów, m.in. dzięki budowie mijanki, zapewni sprawniejsze podróże w regionie, a nowe i przebudowane przystanki lepszy dostęp do pociągów  – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W lipcu rozpoczęły się prace na odcinku Wadowice – Andrychów. Na trasie są pociągi sieciowe. Po demontażu sieci trakcyjnej, wykonawca będzie rozbierał stare tory. Kolejne prace obejmą obiekty inżynieryjne. Przebudowane będą przystanki i obiekty kolejowe. W przyszłym roku planowane są prace związane z budową mijanki i nowych peronów w Barwałdzie Średnim. Prace, ważne nie tylko dla kolejowej komunikacji regionalnej, realizowane są w ramach projektu : „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa” (Etap I).

Projekt o wartości 129 mln zł netto ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.