114 mln zł straty PKP Cargo w I kw. 2020 r.

114 mln zł straty PKP Cargo w I kw. 2020 r.

Zarząd PKP Cargo opublikował szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2020 r. Spółka szacuje, że miała 114,4 mln zł straty netto w I kwartale 2020 roku

Jak poinformował zarząd PKP Cargo, przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 1,04 mld zł. Szacunkowa skonsolidowana strata operacyjny (EBIT) PKP Cargo wyniosła 105,6 mln zł, a EBITDA 90 mln zł. Przewieziona masa towarów wyniosła 23 mln ton. 

– Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP Cargo za I kwartał 2020 r. zaplanowana jest na dzień 21 maja 2020 r. – zaznacza zarząd PKP Cargo w  komunikacie giełdowym.